ES EMERGENT csomag nagyvállalkozásoknak

Az ES revízió által visszajelzést kaphat arról, hogy cége könyvvitele az Ön cége érdekeit képviselve, a jogszabályoknak, törvényeknek megfelelően történik-e.

A folyamat célja, hogy Ön is meggyőződhessen arról, hogy jó kezekben van. A vizsgálat eredményeképpen egy komplex szakvéleményt kap tőlünk, melyben az Ön által kért időszak vizsgálatának minden lehetséges [1] szegmensét érintjük.

Milyen időszakot vizsgálunk?

A vizsgált időszakot a cég áfa esedékessége befolyásolja és a Megrendelő határozza meg, mely időszak legyen vizsgálva, tehát….

 • ha a társaság havi áfa bevalló akkor 1 hónap [2],
 • ha a társaság negyedéves[3] áfa bevalló akkor egy adott negyedév ,
 • ha a társaság éves[4] áfa bevalló akkor egy adott negyedév,
 • ha a társaság áfamentes akkor egy adott negyedév[5]  az átvilágított időszak.

 

Szükséges dokumentumok:

 • 5 db időszaki vevő számla
 • 5 db időszaki szállító számla
 • 5 db időszaki vevő devizás számla
 • 5 db időszaki szállító devizás számla
 • számlákhoz tartozó szerződések és teljesítési igazolások
 • 5 db időszaki pénztár számla
 • időszakot érintő minden napi vagy havi bankszámlakivonat
 • időszakot érintő főkönyvi kivonat[6]
 • időszakot érintő áfa bevallás és hozzá kapcsolódó áfa analitika[7]
 • időszakot érintő főkönyvi kartonok
 • iránymutató számviteli politika[8] és egyéb kapcsolódó szabályzatok
 • tevékenység specifikus költség számla[9] (olyan egyéb számla, amely a tevékenységhez kapcsolódik és állandó)
 • tárgyi eszköz analitika és a vizsgált időszak végi tárgyi eszköz feladás[10]
 • 1 db telefonszámla és 1 db üzemanyag számla
 • időszaki elhatárolás analitikája
 • időszaki pénztárjelentés (Forint és Deviza – ha van)
 • tagi kölcsön kimutatás, hozzá kapcsolódó szerződések[11]
 • kölcsön kimutatás, hozzá kapcsolódó szerződések
 • készletnyilvántartás[12]
 • időszak végéig terjedő vevő-szállító analitika
 • időszaki átértékelések
 • időszak végéig terjedő kamatelszámolás
 • időszaki környezetvédelmi termékdíj kimutatás, bevallás
 • időszaki készlet, ELÁBÉ
stock-image-25082351-l-2015
[6] a vizsgált időszak utolsó napjáig terjedő főkönyvi kivonat
[7] ha pl márciusi hónap a vizsgálat tárgya akkor a 04.20-án beküldött márciusra vonatkozó áfabevallásra van szükség, és a hozzá kapcsolódó analitikákra
[8] a legfrissebb az aktuális jogszabályoknak megfelelő, valamint egyéb kapcsolódó szabályzatok
[9] pl.: szállítmányozás – üzemanyag számla, étkeztetés – alapanyag beszerzési számla, stb
[10] amennyiben van időszakra vonatkozó tárgyi eszköz feladás
[11] egy szerződés elegendő

[12] amennyiben releváns